زمانی که گوشت گران میشود صدای همه در می آید هیچ فکر نمیکنیم

این یک تکه گوشت به نظر ما کم ارزش تمام زندگی یک موجود زنده است

چطور توانستیم چشمهایمان را به زجر آنها ببندیم و گوشتشان را به چشم کالا ببینیم

این گوشت کالا نیست این گوشت تمام یک زندگی ست

شاید اگر حاضر بودیم گوشت نخوریم یا حداقل برای خرید گوشت مبلغ بیشتری بپردازیم

وضع این موجودات بیگناه این نبود که حالا هست

من قبول دارم که انسان از ابتدا همه چیز خوار بوده است

اما از همان ابتدا این گونه حیوانات را قتل عام میکردند؟

آیا قبل از کشتنشان شکنجه میدادند؟

آنها فقط برای زنده ماندن شکار میکردند

اما حالا با علم و تکنولوژی امروزه با نخوردن گوشت صدمه ای نمیبینیم

مکملهایی هست که توسط آنها بتوان پروتئیین و ویتامین ها را بدون خوردن گوشت تامین کرد

فقط نیاز به برنامه غذایی داریم

برای کمی راحتتر بودن زندگی آنها را جهنم نکنیم

نیازی به این همه زجر و این قتل عام ها نیست

چشمهایمان را به زجر آنها نبندیم آنها هم درد را احساس میکنند

نوشته شده در تاریخ شنبه 3 فروردین 1392    | توسط: farzad    | طبقه بندی: انسانیت ما چه شد؟،     |
نظرات()