دیده بان حقوق حیوانات: «گربه ها به هر طرف که سقوط کنند، به صورت غریزی با چرخشی در هوا با پا فرود می آیند.» این جمله ای احتمالا از اولین مسایل علمی است که هر کودکی در ایران می آموزد و احتمالا با گربه های کوچه و محله تجربه می کند. گاه ارتفاع سقوط را به چند سانتیمتر می رساند تا قانون علم را زیر سووال ببرد و گاه ارتفاع چنان زیاد می شود که گربه بی نوا…

گربه ها بجز مهارت های آکروباتیک، توان زیر سووال بردن قوانین فیزیک را نیز دارا هستند.
گاه با قانون جاذبه به مبارزه بر می خیزند و در عالم بی وزنی به سر می برند،گاه با ایجاد «کرم چاله» مرزهای فضا و زمان را در می نوردند،گاه مشعشع می شوند و نور ساطع می کنند،دارای جاذبه هستند،و گاه دچار صعود می شوند‍ و به عالم متافیزیک راه می یابند!در برخورد با اجسام سخت می شکنند،به انرژی تبدیل می شوند،اما بر خلاف تمام وسایل بی احساس یک آزمایشگاه فیزیک…

درد و رنج را درک می کنند و آزرده می شوند،نامرئی می شوند و دیده نمی شوند،متهم به پخش زباله در شهر می شوند،اگر برایشان ترمز کنیم ترمز ماشین را مستهلک می کنند،در خانه ما بچه دار می شوند،اما باز هم به چشم موجودی دوست داشتنی و یاری رسان نگاهمان می کنند.با گربه های شهر دشمنی نکنیم!منبع:http://persianpet.org/forum/thread113008-2.html

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 فروردین 1392    | توسط: farzad    | طبقه بندی: انسانیت ما چه شد؟،     |
نظرات()