لندن:2شهروند انگلیسی با رژه ی غازها در خیابان های شهر,اعتراض خود را نسبت به رفتار افراد با پرندگان اعلام کردند.این 2نفر با پوشیدن لباس نظامی و نواختن طبل و دمیدن شیپور,صفی از غازها را تشکیل دادند و آنها را در خیابان های شهر رژه بردند.رهگذران از اینکه رژه ی غازها را در شهر می دیدند بسیار متعجب شده بودند اما تعجب آنها زمانی بیشتر شد که می دیدند هیچ کدام از غاز ها در طول رژه از صف خود خارج نشده و بی نظمی ای را به وجود نمی آورد.این 2شهروند پس از اتمام رژه ی غازها به خبرگزاری ها اعلام کردند از اینکه می بیند در طی چند سال اخیر بسیاری از پرندگان به خاطر آلودگی آب ها و افزایش رفت و آمد خودرو ها کو کرده اند یا جان خود را از دست داده اند بسیار ناراحت هستند و با این حرکت قصد داشته اند اعتراض خود را اعلام کنند.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 3 شهریور 1390    | توسط: farzad    | طبقه بندی: اخبار حیوانات،     |
نظرات()