تگزاس:آموزش های یک دختر بچه به گورخری برای پرش از روی مانع سرانجام به نتیجه رسید و وی قصد دارد گورخر را درمسابقات پرش از روی مانع شرکت دهد.این گورخر 6ساله که زاک نام دارد با آموزش های این دختر می تواند از روی مانع های اسب سواری بپرد.هم اکنون این گورخر به راحتی از روی مانعی به ارتفاع حدود یک متر می پرد و تمام اصولی که اسب ها در پرش به کار می گیرند نیز به کار می گیرد.صاحب این گورخرمی گوید:وقتی متوجه شدم زاک گاهی با سرعت به طرف مانع های کوتاه اطراف رفته و از روی آنها می پرد,تصمیم گرفتم تا با آموزش های مداوم,پرش هایش را بلندتر کنم.البته هنوز مشخص نیست که اجازه شرکت این گورخر در مسابقات پرش از روی مانع صادر شود.پیش از این نیز یک دختر آلمانی توانسته بود به همراه گاو خود از روی موانع بپرد و خبر ساز شود.


نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 3 شهریور 1390    | توسط: farzad    | طبقه بندی: اخبار حیوانات،     |
نظرات()