تا به حال آوای مرگ جوجه های رنگ شده را شنیده اید؟

صدای جیک جیک معصومانه ی آنها در کنار خیابان های گرم و کثیف

 از بین آلودگی های خفه کنند در گوشمان طنین می اندازد

آنها آوای مرگ را سر می دهند

آنها تا مرگ دوان دوان پیش می روند

در همین چند روزه زندگی شان چه ها که نکشیده اند

پدرم می گفت دیده است در کهریزک

همین آشغال دانی خارج تهران

یک کامیون آمد و جوجه های زنده را مانند شن و ماسه میان زباله ها خالی کرد

و آنها آنجافریاد می زدند

و جیک جیک هایی از روی بی پناهی و ترس سر میدادند

و در بین زباله ها منتظر مرگ شدند

این است انسانیت ما 
 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 22 خرداد 1391    | توسط: farzad    |    |
نظرات()